Hoe moet ik een prijsvermindering aankondigen ?

Gepost op

Ontdek in dit artikel hoe u prijsverminderingen moet aankondigen, wat de wettelijke bepaling zijn, welke regels u moet volgen en hoe u kan vermijden dat de klant wordt misleid.

Wettelijke bepalingen

Prijsverminderingen hebben tot doel tijdelijk de prijs van een bepaald product te verlagen: de  voorwaarden die een onderneming moet respecteren indien zij prijsverminderingen willen aankondigen zijn bij wet vastgelegd.

Voorafgaande toelichting

De Belgische wet legt de voorwaarden vast die een onderneming moet respecteren indien zij prijsverminderingen willen aankondigen. Deze regelgeving werd neergelegd in boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” van het Wetboek van economisch recht (WER Boek VI). Hier wordt onder andere bepaald dat een prijsvermindering niet minder dan 1 dag en maximum 1 maand mag duren.

Het Europees Hof van Justitie heeft zich op 10 juli 2014 uitgesproken over de geldigheid van de Belgische wetgeving en heeft geoordeeld dat deze strijdig is met het EU-recht, namelijk met de richtlijn oneerlijke handelspraktijken.

Door deze uitspraak  mogen de wettelijke bepalingen met betrekking tot het aankondigen van prijsverminderingen niet meer toegepast worden.

Welke regels moeten de ondernemers nu volgen ?

De afschaffing van deze artikels heeft niet tot gevolg dat de ondernemer vanaf nu vrij is om op eender welke manier de prijsverminderingen aan te kondigen. Hij zal namelijk nog altijd gebonden zijn door de bepalingen in het wetboek die het verbod opleggen om de consument te misleiden.             

Een onderneming moet namelijk op een eerlijke, correcte en transparante manier met consumenten communiceren over prijsverminderingen. Doet hij dit niet, kan de consument misleid worden. 

Hoe kan de ondernemer vermijden dat een klant misleid wordt ?

De volgende elementen zijn van belang voor een consument, wil hij een beslissing kunnen nemen:

  • De referentieprijs
  • De prijsvermindering (vast bedrag of percentage)
  • De nieuwe prijs (incl. prijsvermindering)
  • De begindatum van de aankondiging
  • De duur van de prijsvermindering

Op basis van deze elementen kan een consument over het algemeen beslissen of hij tot aankoop zal overgaan naar aanleiding van de aangekondigde prijsvermindering. Weet dat deze elementen niet per se cumulatief aanwezig dienen te zijn in de aangekondigde prijsvermindering maar dat de aankondiging in zijn geheel bekeken moet worden om na te gaan of de consument al dan niet misleid wordt. 

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.