Vlaamse Regering kondigt hervorming van het verkooprecht aan

Gepost op

In haar September-verklaring kondigde de Vlaamse Regering aan dat de registratierechten opnieuw worden hervormd.

Indien u vandaag een gezinswoning in Vlaanderen aankoopt, zijn hierop registratierechten – het verkooprecht – op van toepassing. Het tarief van het verkooprecht bedraagt op heden 6%. Plant u daarenboven een ingrijpende energetische verbouwing, dan wordt het verkooprecht verder verlaagd naar 5%. Koopt u een tweede (of volgende) woning in Vlaanderen, dan loopt het verkooprecht op tot 10%.

De Vlaamse Regering heeft aangekondigd dat aan deze tarieven zal worden gesleuteld. Het tarief van het verkooprecht op de aankoop van de gezinswoning zal 3% gaan bedragen (i.p.v 6% op heden). Indien u bijkomend voor de ingrijpende energetische verbouwing gaat wordt dit tarief verder verlaagd naar 1% (i.p.v. 5% op heden). Deze verlaging dient opnieuw gezien te worden gezien in het kader van de maatregelen om de CO2-uitstoot te beperken. Voor de aankoop van een tweede (of volgende) woning worden de verkooprechten verhoogd van 10% naar 12%.

De meeneembaarheid die op heden bestaat voor de aankoop van een nieuwe gezinswoning zou wel worden afgeschaft. In eerste instantie zou echter worden voorzien in een overgangsfase waardoor u kan kiezen voor ofwel de nieuwe verlaagde tarieven ofwel de meeneembaarheid van in het verleden betaalde verkooprechten. Op deze manier kan u de meest voordelige optie kiezen.

De wijzigingen zouden al ingaan op 1 januari 2022. Indien u bijgevolg een investeringspand wenst aan te kopen, kan het de moeite lonen om nog te trachten dit voor jaareinde rond te krijgen om zodoende nog te kopen aan 10% verkooprecht in plaats van aan 12%. Staat een aankoop van een gezinswoning op de planning, dan kan u mogelijk op de registratierechten besparen door de aankoop uit te stellen tot volgend jaar (3% i.p.v. 6%).

Finaal is het van belang om in het achterhoofd te houden dat voormelde regels enkel van toepassing zijn op onroerende goederen in het Vlaamse Gewest. Koopt u bijvoorbeeld een vakantiewoning in de Ardennen dan valt u onder de Waalse registratierechten.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.