Herinnering: Pas jouw contractvoorwaarden aan voor 1 september 2023

Gepost op

De deadline voor ondernemingen om hun contractvoorwaarden aan te passen nadert met rasse schreden. Sinds 1 september 2023 is de nieuwe wetgeving inzake de invordering van facturen ten aanzien van particulieren (B2C) in werking getreden. Om te verzekeren dat je eventuele bijkomende kosten voor de invordering (bv. aanmaningskosten en interesten) nog kan recupereren dien je actie te ondernemen.

De nieuwe regeling is eerder dit jaar goedgekeurd door de Kamer, met als doel om buitensporig hoge strafrentes te voorkomen en agressieve praktijken van incassobureaus te reguleren. Op deze manier wil men consumenten beschermen en vermijden dat deze zo in een negatieve schuldenspiraal terechtkomen.

In het verleden rekenden ondernemingen vaak extra kosten aan klanten aan die een herinneringsbrief voor een te laat betaalde factuur ontvingen. Deze praktijk zal echter vanaf september niet langer worden toegestaan. Bedrijven mogen geen kosten meer in rekening brengen voor de eerste herinneringsbrief.

Kosten zijn begrensd

Na de eerste herinneringsbrief hebben klanten nog 14 dagen de tijd om aan hun betalingsverplichtingen te voldoen. Als zij dit niet doen, kunnen ondernemingen wel interesten of kosten aanrekenen. Er zijn echter limieten vastgesteld voor deze kosten. Voor een uitstaande schuld tot 150 euro mag de maximale vergoeding 20 euro bedragen. Voor schulden boven 150 euro, maar onder 500 euro wordt de vergoeding begrensd tot 30 euro plus 10% van het bedrag boven 150 euro. Voor schulden boven 500 euro wordt het maximaal bedrag vastgelegd op 65 euro plus 5% van het bedrag boven 500 euro met een absoluut maximum van 2.000 euro. De nalatigheidsinteresten die u daarnaast aanrekent mogen niet hoger zijn dan de wettelijke interestvoet voor betalingsachterstand bij handelstransacties.

1 september 2023

De nieuwe wetgeving is intussen in werking getreden voor nieuwe contracten die vanaf die datum worden afgesloten. Voor bestaande contracten wordt voorzien in een overgangsperiode tot 1 december 2023. Bijgevolg is het dan ook hoog tijd om je contractvoorwaarden na te kijken en deze eventueel aan te passen waar nodig.

De gevolgen voor ondernemingen die niet tijdig de benodigde aanpassingen doorvoeren, kunnen substantieel zijn. Zonder tijdige aanpassingen kunnen ondernemingen geen rente eisen en geen stappen ondernemen om openstaande betalingen te innen. Bovendien riskeren bedrijven inspecties en sancties door controle-instanties als ze niet in lijn zijn met de nieuwe regelgeving.

Stel de aanpassingen niet uit

Sommige bedrijven overwegen blijkbaar zelfs hun facturering uit te stellen totdat de vereiste aanpassingen zijn doorgevoerd. Dit lijkt echter niet de ideale oplossing aangezien dit vervolgens weer voor cashflowproblemen kan zorgen. Daarom lijkt het aangewezen om de algemene voorwaarden van jouw facturatie zo snel mogelijk na te kijken.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.