Gunstregime voor auteursrechten gaat eruit

Gepost op

Journalisten, kunstenaars, schrijvers, architecten, consultants, softwareontwikkelaars en ga zo maar door. De categorieën van jobs die vandaag gebruik maken van het regime voor auteursrechten zijn legio. Vandaag zou er voor bijna vierhonderdvijftig miljoen euro aan inkomsten inzake auteursrechten worden uitgekeerd.

De reden hiervoor moet ook niet ver worden gezocht: het is een manier om de hoge belastingdruk op (beroeps)inkomsten toch enigszins te beperken.

Huidige belastingregime auteursrechten

Inkomsten uit auteursrechten worden namelijk tot een grensbedrag van €64.070 (inkomstenjaar 2022) vermoed roerende inkomsten te zijn. Deze zijn belastbaar aan een tarief van 15%. Bovendien mogen er ook nog (forfaitaire) kosten worden afgetrokken. Vaak wordt hierbij geopteerd voor de forfaitaire kostenaftrek dewelke 50% bedraagt op de eerste schijf van €17.090 en 25% op tweede schijf van nog eens €17.090 (inkomstenjaar 2022). Bovendien zijn deze inkomsten – aangezien het geen beroepsinkomsten zijn - ook vrijgesteld van sociale bijdragen.

Inkomsten boven de grensbedragen worden vermoed beroepsinkomsten te zijn en vallen bijgevolg wel onder de ‘gewone’ progressieve belastingtarieven en de sociale bijdragen.

Nieuwe toepassingsgebied auteursrechten

Het regime van auteursrechten zou voortaan worden beperkt tot personen die beschikken over een kunstwerkattest (kunstenaars) of voor werken die bedoeld zijn om aan het publiek mede te delen (bv. artikels van journalisten). Consultants e.d. die werk leveren voor een specifieke cliënt zullen dus voortaan niet langer gebruik kunnen maken van het gunstregime.

Verder vermoed men dat de roerende inkomsten bedragen zullen beperkt worden tot een percentage van de inkomsten. Dit percentage zal 30% bedragen vanaf inkomstenjaar 2025 (zie ook overgangsregeling, infra). Dit betekent dat als je bijvoorbeeld een inkomen ontvangt van €100.000, maximaal €30.000 zal worden aangemerkt als roerend inkomen. Het excedent zijn beroepsinkomsten, met de nodige (para)fiscale consequenties tot gevolg.

Overgangsregeling inzake auteursrechten

Procentuele percentage auteursrechten

Ook het percentage van de inkomsten dat in aanmerking komt wordt in een overgangsregeling voorzien. Zoals reeds besproken, zal dit percentage vanaf inkomstenjaar 2025 nog slechts 30% bedragen. Voor inkomstenjaar 2024 bedraagt het percentage 40% en voor 2023 nog 50%.

Bestaande vergoedingen

Mogelijks ontvang je vandaag inkomsten het gunstregime vallen maar die onder het nieuwe stelsel buiten het toepassingsgebied vallen. Voor deze personen werd een overgangsregeling voorzien  waardoor de inkomsten toch nog één jaar – voor inkomstenjaar 2023 - kunnen genieten van het gunstregime, weliswaar met toepassing van de fiscale beperkingen en grensbedragen van het nieuwe stelsel.

Bovendien worden nog twee bijkomende beperkingen ingevoerd. Ten eerste wordt het plafond van de inkomsten die voor het gunstregime in aanmerking komen gehalveerd. Ten tweede worden ook de schijven inzake de forfaitaire kosten gehalveerd.

Rulings on hold

Indien je fiscale zekerheid wenst omtrent de interpretatie van bepaalde fiscale regels, kan je hiervoor terecht bij de Dienst Voorafgaande Beslissingen of zogenaamde rulingcommissie. Auteursrechten is een onderwerp waar geregeld met de rulingcommissie over wordt overlegd.

De rulingcommissie levert beslissingen af die bindend zijn voor de fiscale administratie.

Conclusie: hervorming regime auteursrechten

Her en der was er langere tijd sprake dat het gunstregime voor auteursrechten zou worden ingeperkt. Nu is er echter op korte tijd – en nog voor de algemene hervorming van de personenbelasting – actie ondernomen om het toepassingsgebied strikter te maken.

Ondanks de overgangsmaatregelen, zal dit voor veel personen tot een hogere (para)fiscale druk leiden dan tot op vandaag het geval was. Het kan dan ook het aangewezen ogenblik zijn om jouw verloning tegen het licht te houden. Uiteraard zijn wij steeds beschikbaar om je hierbij te helpen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.