Groene mobiliteit: weg met de (aftrek voor) diesel- & benzinewagens!

Gepost op

De aftrek van uw autokosten binnen uw onderneming wordt, zowel voor wat betreft de wagen zelf als bijhorende brandstofkosten, bepaald door de zogenaamde gramformule. Hierbij wordt onder andere rekening gehouden met een coëfficiënt afhankelijk van de brandstof en de uitstoot van de wagen. Op basis van deze formule bekomt u een bepaald percentage waarvoor uw brandstofkosten aftrekbaar zijn. 

Ingevolge de nieuwe wet inzake de vergroening van de mobiliteit zal de wagenfiscaliteit echter (opnieuw) de nodige wijzigingen ondergaan. Hieronder vindt u een chronologisch overzicht terug van de wijzigingen die u te wachten staan. 

Vanaf boekjaar 2023

De aftrek van benzine- of dieselkosten van een hybride wagen aangeschaft vanaf 2023 wordt beperkt tot 50%. Op deze manier wil men u aanmoedigen om effectief het elektrisch vermogen van uw wagen zo veel mogelijk te benutten. 

Vanaf boekjaar 2025

Het aftrekpercentage voor kosten in verband met uw bedrijfswagen die werd aangeschaft tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 kan, met uitzondering voor wagens die geen CO2 uitstoten (bv. elektrisch), niet langer hoger zijn dan 75%. 

Er wordt wel voorzien in een grandfathering-regeling. Dit houdt in dat de huidige aftrekregeling (cfr. supra) behouden blijft voor voortuigen aangekocht voor 1 juli 2023. 

Vanaf boekjaar 2026

Het voormelde aftrekpercentage voor wagens aangekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 wordt verder verminderd tot 50%. 

Wagens met CO2-uitstoot aangeschaft vanaf 1 januari 2026 komen niet langer in aanmerking voor een fiscale aftrek. 

Vanaf boekjaar 2027

Het voormelde aftrekpercentage voor wagens aangekocht tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 wordt verder verminderd tot 25%.

Beperking aftrek emissievrije wagens

Ook de aftrekbaarheid van de kosten van uw emissievrije bedrijfswagen zullen uiteindelijk worden beperkt afhankelijk van de datum van aankoop. De aftrek wordt beperkt tot 95% (2027), 90% (2028), 82,50% (2029), 75% (2030) en 67,50 (2031 en volgende jaren). 

Afsluitende bemerking

Voormelde wijzigingen hebben betrekking op de aftrek van de kosten van bedrijfswagen binnen uw onderneming voor wat betreft de inkomstenbelasting. De regeling omtrent de aftrek van BTW en het voordeel alle aard blijven vooralsnog ongewijzigd. 

 

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.