Geen huwelijk, wel een woning: wat zijn de valkuilen?

Gepost op

Steeds minder koppels stappen nog in het huwelijksbootje. Wat echter niet veranderd is, is dat de meeste Belgen nog steeds een baksteen in de maag hebben en graag hun eigen woning aankopen. Deze twee zaken samen betekenen dat steeds meer ongehuwde koppels samen een woning aankopen.

Helaas is de realiteit dat u vroeg of laat zonder uw partner zal verder moeten door zijn/haar overlijden of door de vroegtijdige beëindiging van jullie relatie. Het is vaak pas op dit ogenblik dat men moet vaststellen dat een van de partners in de kou blijft staan omdat vooraf geen goede afspraken werden gemaakt.

Overlijden

Overlijdt uw partner en waren jullie niet gehuwd of wettelijk samenwonend? Dan kan u maar beter hopen dat uw partner een testament heeft opgemaakt waarin hij/zij u zijn/haar deel van de woning nalaat. Zo niet komt u mogelijk op straat te staan of zal u moeten hopen op medeleven van uw schoonfamilie.

Wettelijk samenwonende erven volgens het wettelijk erfrecht het vruchtgebruik over de gezinswoning van elkaar. Dit is echter maar het geval voor zo ver hier van werd afgeweken via testament.

Een testament is dus een mooi opvangnet, maar is herroepbaar en biedt bijgevolg geen zekerheid. Uw partner kan dus altijd eenzijdig beslissen om zijn of haar aandeel in de woning aan iemand anders na te laten.

Beëindiging relatie

Is het vuur van de relatie uitgedoofd en besluiten jullie de relatie te beëindigen, dan kan de verdeling van jullie vermogen - en specifiek de gezinswoning - tot de nodige discussies leiden. Zo heeft de ene persoon misschien meer middelen ingelegd dan de andere en wil die dat nu vergoed zien. Mogelijks hebt u zelfs samen gebouwd op een grond die slechts eigendom was van één van de partners. In dit geval zal de eigenaar van de grond ook volledig eigenaar van de woning geworden zijn indien hier geen specifieke regeling over werd getroffen.

Het zijn maar enkele voorbeelden die aanleiding kunnen geven tot discussies. De ervaring leert dat de meeste personen kort na de beëindiging van hun relatie ook niet meteen bereid zijn om toegevingen te doen ten voordele van hun ex-partner of er zelfs een volledig irrationeel standpunt op nahouden. Om dit alles te vermijden is het aangewezen om reeds voorafgaandelijk aan de aankoop de nodige afspraken schriftelijk vast te leggen zodat de spelregels voor alle partijen vooraf duidelijk zijn.

Er zijn diverse mogelijkheden om tegemoet te komen aan voormelde problematiek. Welke oplossing het beste is voor u hangt af van uw persoonlijke situatie. Neem daarom gerust contact met ons op om met een gerust gemoed uw woning aan te kunnen kopen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.