Geen BTW-attest meer nodig voor renovatie aan 6%

Gepost op

Wanneer 6% btw bij rennovatie?

Renovatie- en herstellingswerken aan woningen ouder dan tien - in sommige gevallen vijftien - jaar, komen in aanmerking voor een verlaagd BTW-tarief van 6%. Naast deze ouderdomsvoorwaarde moet de woning ook hoofdzakelijk voor privédoeleinden worden aangewend. Ze mag met andere woorden niet in de eerste plaats bestemd zijn voor het uitoefenen van beroepswerkzaamheden. Het beperkte gebruik van de woning voor beroepsdoeleinden sluit het verlaagd BTW-tarief echter niet uit.

Btw-attest verbouwen

Btw-attest 6%

Om te bewijzen dat voormelde voorwaarden voldaan zijn, moet een dienstverrichter van de werken zijn klanten op heden een attest laten vervolledigen waarin wordt bevestigd dat de woning aan deze voorwaarden voldoet. De reden hiervoor is dat het voor de dienstverrichter zelf meestal onmogelijk is om te beoordelen of deze voorwaarden voldaan zijn.

Deze attesten zijn niet gestandaardiseerd en ook het beheer hiervan zorgt in de praktijk vaak voor problemen. Zo durft het wel eens te gebeuren dat de opmaak van het attest uit het oog wordt verloren, de klant het attest niet terugbezorgt of het attest verloren geraakt. Bij een controle kan dit ertoe leiden dat de administratie alsnog het BTW-tarief van 21% toepast, desgevallend te verhogen met nalatigheidsinteresten en boetes.

Gestandaardiseerde vermelding op factuur

Om tegemoet te komen aan deze problemen uit de praktijk, heeft een wetswijziging plaatsgevonden waarbij het attest wordt vervangen door een gestandaardiseerde vermelding duidelijk zichtbaar op de factuur:

“Btw-tarief: Bij gebrek aan schriftelijke betwisting binnen een termijn van één maand vanaf de ontvangst van de factuur, wordt de klant geacht te erkennen dat (1) de werken worden verricht aan een woning waarvan de eerste ingebruikneming heeft plaatsgevonden in een kalenderjaar dat ten minste [vijftien of tien] jaar voorafgaat aan de datum van de eerste factuur met betrekking tot die werken, (2) de woning, na uitvoering van de werken, uitsluitend of hoofdzakelijk als privéwoning wordt gebruikt en (3) de werken worden verstrekt en gefactureerd aan een eindverbruiker. Wanneer minstens één van die voorwaarden niet voldaan is, zal het normale BTW-tarief van 21 pct. van toepassing zijn en is de afnemer ten aanzien van die voorwaarden aansprakelijk voor de betaling van de verschuldigde belasting, interesten en geldboeten.”

Indien de klant de dienstverrichter niet binnen de termijn van één maand informeert dat hij niet voldoet aan de voorwaarden, wordt het verlaagde tarief definitief toegepast. Indien de klant toch laat weten dat hij niet aan de voorwaarden voldoet, zal de factuur moeten worden gecrediteerd en wordt een nieuwe factuur opgemaakt. Om onnodige administratie te vermijden, zal de dienstverrichter in de praktijk best vooraf mondeling met de klant afstemmen of hij al dan niet in aanmerking komt voor het verlaagde tarief. De vermelding op de factuur is dan louter de formalisering hiervan.

Voormelde regeling is van toepassing vanaf 1 januari 2022. Echter, bij wijze van overgangsregeling tot 30 juni 2022 kan ook nog gebruik gemaakt worden van het BTW-attest.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.