Fiscale hervorming personenbelasting op komst

Gepost op

Het is al lang geweten dat België kampioen is in het belasten van beroepsinkomsten. Er is dan ook al lange tijd sprake om hier iets aan te doen en om de inkomstenbelasting te onderwerpen aan een hervorming.

In dit kader werd in de zomer van 2021 onder meer een rapport opgesteld door de Hoge Raad van Financiën waarin tal van prominente fiscalisten zetelen. Als vervolg daarop werd recentelijk ook nog een visienota opgesteld. Nu is het blijkbaar tijd voor het echte werk en heeft Minister van Financiën Van Peteghem de krachtlijnen van de voorgestelde hervorming bekend gemaakt.

Verlaging progressieve tarieven

De voornaamste insteek van de hervorming is dat de belasting op beroepsinkomsten naar beneden moet. Dit zou onder meer moeten gebeuren door de belastingvrije som te verhogen van €9.270 naar €13.390.

Daarnaast zouden ook de belastingschalen worden hervormd voor de personenbelastingen. De huidige schijven zouden min of meer blijven bestaan, maar het tarief van elke schijf zou met vijf procent worden verminderd. Bovendien zou u pas in de hoogste schijf van 50% terechtkomen voor de personenbelasting vanaf een bruto inkomen op jaarbasis van €84.740, terwijl dit op vandaag nog €42.370 is.

Gunstregimes op de schop

Aangezien de hervorming budgetneutraal moet zijn, moeten er elders nieuwe inkomsten worden aangeboord.

Zo zouden onder meer tal van voordelen alle aard voortaan worden belast aan de werkelijke waarde in plaats van op basis van een forfaitaire – vaak voordelige – waardering.

De maaltijdcheques en de bedrijfswagens zouden echter onaangeroerd blijven. Voor bedrijfswagens wordt hier dus ook de nieuwe regeling in het kader van de vergroening van het wagenpark gerespecteerd. Het voordeel van het ter beschikking stellen van een tank- of laadkaart voor privéverplaatsingen zou wel worden herbekeken.

Belasting op werkelijk ontvangen huurinkomsten

Wat betreft onroerende inkomsten zou u voortaan worden belast op basis van de werkelijk ontvangen huurinkomsten in plaats van op basis van het kadastraal inkomen zoals dit op vandaag – meestal – het geval is. Hierbij zou wel worden voorzien in een kostenaftrek.

Het tarief dat zou worden toegepast op de huurinkomsten bedraagt 25%.

Meerwaardebelasting op aandelen en vastgoed

Een ander speerpunt van de hervorming is dat meerwaarden op aandelen en vastgoed voortaan zullen worden belast. Op vandaag zijn die in de meeste gevallen van belasting vrijgesteld. Dit zou echter veranderen en ze zouden voortaan worden onderworpen aan een belastingtarief van 15%.

Dit laatste gegeven is van belang voor ondernemers die hun pensioen naderen en overwegen om hun onderneming te verkopen of om hun zaak over te laten. Zij zullen er baat bij hebben om de verkoop of de overname van hun bedrijf af te ronden voorafgaandelijk aan de inwerkingtreding van de hervorming om op die manier 15% belastingen uit te sparen.

Algemene vrijstelling binnen vermogensinkomsten

Voortaan zullen inkomsten uit sparen, beleggen en investeren voor een bepaald bedrag fiscaal vrijgesteld worden. Deze algemene jaarlijkse vrijstelling bedraagt €6.000 euro. De vrijstelling op vermogensinkomsten moet iedereen toelaten om vermogen op te bouwen.

Ook goed nieuws voor ondernemers

Toch is er ook goed nieuws voor ondernemers wat betreft de hervorming van belastingen. Zo ligt enerzijds op tafel om het tarief van de roerende voorheffing te verlagen van 30% naar 25%. De vraag stelt zich echter wat met het VVPRbis-regime en het stelsel van de liquidatiereserves zal gebeuren aangezien dit in de praktijk vaak wordt toegepast binnen KMO’s.

Anderzijds zou ook het tarief van de vennootschapsbelasting voor KMO’s worden verlaagd naar 15%. Dat maakt voor KMO’s het oprichten van een vennootschap weer wat interessanter.

Inwerkingtreding

Al deze punten zullen nu binnen de regering worden besproken om te kijken of hierover een consensus kan worden gevonden. Het is op heden dan ook nog even afwachten of de soep ook werkelijk zo heet zal worden gegeten als ze wordt opgediend en wanneer de diverse wijzigingen in werking zullen treden. We mogen echter verwachten dat de hervormingen rond personenbelasting en vennootschapsbelasting nog wel de nodige tijd in beslag zal nemen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.