Fiscaal misbruik: Hof van Cassatie fluit de fiscus terug

Gepost op

In 2012 voerde de wetgever een vernieuwde, strengere antimisbruikbepaling in. Deze antimisbruikbepaling geeft de fiscale administratie de mogelijkheid om bepaalde verrichtingen dewelke geen bedrijfseconomisch motief hebben en dus louter werden opgezet om fiscale redenen te negeren. Zodoende kan de administratie de verrichting herkwalificeren en hier de gepaste fiscale gevolgen aan koppelen.

De antimisbruikbepaling werd door de administratie veelvuldig gebruikt bij kapitaalverminderingen. Deze kunnen namelijk vrij van enige belasting worden terugbetaald aan de aandeelhouders en zijn op deze manier een mogelijkheid om gelden privé te krijgen zonder hierop belastingen te betalen. De fiscus is vaak van oordeel dat wanneer dit kapitaal afkomstig is van een inbreng in natura van aandelen, er sprake is van fiscaal misbruik.

Gelijkaardige feiten lagen ook ten grondslag aan een recent arrest van het Hof van Cassatie. De fiscus was namelijk van oordeel dat de combinatie van de kapitaalverhoging ingevolge de inbreng van de aandelen (voor de inwerkingtreding van de antimisbruikbepaling) en de latere kapitaalvermindering (na de inwerkingtreding van de antimisbruikbepaling) moest worden aangemerkt als fiscaal misbruik en diende te worden geherkwalificeerd naar een dividend (belast met roerende voorheffing). Het Hof beslist echter dat aangezien de inbreng van de aandelen waarmee het kapitaal werd gecreëerd dateert van voor de inwerkingtreding van de antimisbruikbepaling, de antimisbruikbepaling niet mag worden toegepast.

Bijgevolg bevestig het Hof van Cassatie hierbij dus dat de antimisbruikbepaling enkel kan worden toegepast als alle geviseerde handelingen hebben plaatsgevonden na de inwerkingtreding van de antimisbruikbepaling in 2012.

Hebt u in het verleden kapitaal opgebouwd en wenst u op heden over te gaan tot een kapitaalvermindering, dan kan voormelde arrest u meer gemoedsrust bieden omtrent de fiscale behandeling hiervan. Wij mogen hopen dat de administratie zich een goede verliezer toont en dit arrest van het Hof van Cassatie eerbiedigt en ook in andere zaken rekening houdt met de werking in de tijd van de antimisbruikbepaling. 

Wenst u middelen uit uw vennootschap te halen, neem dan contact met ons op om te kijken hoe dit best wordt georganiseerd in uw concrete situatie.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.