Een premie voor zonnepanelen: time for action

Gepost op

Zonnepanelen hebben de laatste tijd wat van hun glans verloren door de afschaffing van de terugdraaiende teller en de invoering van de digitale teller. Toch kan het nog steeds interessant zijn om in zonnepanelen te investeren.

Via de terugdraaiende teller maakte het weinig verschil wanneer uw zonnepanelen stroom opwekte en wanneer u stroom van het net verbruikte: dit werd automatische met elkaar verrekend. Zo kon u uw overschotten dewelke u bijvoorbeeld tijdens de zomer opbouwde, tijdens de winter opgebruiken.

Met een digitale teller is dit niet langer het geval. Wekt u op een bepaald ogenblik meer stroom op dan dat u verbruikt, dan komt dit op het net terecht en kan u hiervoor een vergoeding krijgen. Deze vergoeding bedraagt vaak slechts een fractie van de prijs die u betaald wanneer u zelf elektriciteit van het net verbruikt. Als er bijgevolg een discrepantie zit tussen het ogenblik waarop u uw stroom opwekt en het ogenblik dat u uw stroom gebruikt, zal dit u dus minder rendement/voordeel opleveren.

Desalniettemin kan het nog steeds interessant zijn om zonnepanelen te leggen. Des te meer omdat het uiteraard groene stroom blijft dewelke daardoor bijdraagt in de beperking van onze CO2-uitstoot en de Vlaamse overheid nog steeds voorziet in een investeringspremie.

Hebt u een woning waarvan de bouwaanvraag ten minste van 2014 dateert, dan komt u – onder bepaalde voorwaarden - in aanmerking voor een investeringspremie van de Vlaamse overheid. Deze premie is sinds dit jaar beschikbaar en loopt nog tot en met 2024. De premie die u ontvangt is afhankelijk van het vermogen van uw installatie. Daarnaast wordt de premie beperkt tot maximaal 40% van het geïnvesteerde bedrag. Daarenboven wordt ook voorzien in absolute maximumbedragen voor de premie. Deze bedraagt €1.500 voor dit jaar, €1.125 voor 2022, €750 voor 2023 en €375 voor 2024. Als u overweegt om nog zonnepanelen te leggen, is het dus aangewezen om dit zo snel mogelijk te doen zodat u nog in aanmerking komt voor de hogere premies.

Finaal geven wij nog graag mee dat de premie enkel kan worden genoten voor zo ver u nog geen zonnepanelen had liggen en dat u de premie ook slechts één maal kan ontvangen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.