Doelgroepverminderingen voor eerste aanwervingen

Gepost op

Reeds sinds 2016 kan u een vermindering krijgen van de sociale werkgeversbijdragen voor de eerste zes aanwervingen. Het regime werd sinds begin dit jaar echter licht aangepast.

Doelgroepvermindering RSZ-werkgeversbijdragen

RSZ vermindering eerste werknemer

Tot en met 2021 werd u volledig vrijgesteld van sociale werkgeversbijdragen. Sinds dit jaar wordt de vrijstelling echter beperkt tot €4.000 per kwartaal. Dit betekent dat u uw eerste werknemer nog steeds een bruto maandloon kan toekennen tot €5.330 zonder dat deze grens wordt overschreden. De meeste personen zullen hier dus nog steeds voor in aanmerking komen.

De vrijstelling geldt trouwens nog steeds onbeperkt in de tijd.

RSZ vermindering van tweede tot zesde werknemer

De bedragen voor uw tweede tot zesde aanwerving blijven ongewijzigd. We herhalen ze hieronder nog kort even:

 • Tweede werknemer:
  • Eerste vijf kwartalen: €1.550 per kwartaal
  • Volgende vier kwartalen: €1.050 per kwartaal
  • Volgende vier kwartalen: €450 per kwartaal
    
 • Derde tot en met zesde werknemer:
  • Eerste negen kwartalen: €1.050 per kwartaal
  • Volgende vier kwartalen: €450 per kwartaal

Werknemers uitgesloten van de doelgroepvermindering

Bepaalde werknemers worden uitgesloten van het regime. Zo vallen onder meer gelegenheidsarbeiders in de land- & tuinbouw buiten het toepassingsgebied, alsook – sinds dit jaar – gelegenheidswerkers in de horecasector en flexi-jobbers.

Berekening doelgroepvermindering

De vermindering is niet gekoppeld aan een specifieke werknemer. U mag met andere woorden elk kwartaal opnieuw kiezen voor welke werknemer, welke vermindering wordt toegepast. Dit kan van belang zijn als een bepaalde werknemer uw onderneming verlaat of u net een nieuwe werknemer in dienst neemt waarvoor misschien een hogere aftrek kan worden geclaimd.

Overgangsbepalingen

Voor alle aanwervingen sinds 2022 gelden voormelde regels. Aanwervingen die reeds dateren van voor dit jaar komen nog in aanmerking voor de ‘oude’ regels.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.