Deze nieuwe (fiscale) maatregelen gingen in werking op 1 januari 2023

Gepost op

Traditioneel zijn de laatste dagen van het jaar drukke dagen voor onze politici. Naast het feestgedruis, trachten ze vaak ook nog de nodige (fiscale) wetten goed te keuren voor jaareinde. Op deze manier kunnen deze vanaf 1 januari van het volgende jaar – het begin van het inkomstenjaar - in werking treden.

Dit was ook niet anders eind 2022. Zo werd op 26 december 2022 een programmawet goedgekeurd waardoor diverse fiscale wijzigingen worden goedgekeurd. Hieronder geven we u graag een beknopt overzicht mee van enkele wijzigingen die relevant voor u kunnen zijn.

Wijzigingen fiscaal gunstregime auteursrechten

De wijziging met de grootste impact en waarover al het meest is geschreven, is ongetwijfeld deze over het fiscaal gunstregime voor auteursrechten.

In ons eerder gepubliceerde artikel kon u dan ook een overzicht terugvinden van de geplande wijzigingen. Gelet op de kritiek die kwam op het initiële wetsvoorstel is uiteindelijk weer een compromis à la Belge uit de bus gekomen waarbij de wijzigingen gefaseerd worden doorgevoerd.

Voor inkomstenjaar 2023 betekent dit onder meer dat de inkomsten die in aanmerking komen als inkomsten uit auteursrechten maximaal 50% mogen bedragen van de verkregen vergoeding. De volgende jaren daalt dit percentage verder.

Het materiële toepassingsgebied zal worden beperkt tot ‘klassieke’ werken van letterkunde zoals omschreven door het Wetboek van Economisch Recht. Ook hier werd in een overgangsregeling voorzien. Als u in 2022 gebruik maakte van het fiscale regime voor auteursrechten, kan u dit bij uitzondering ook nog blijven doen voor 2023. Vanaf 2024 zal u wel uit de boot vallen. Zodoende hebben bedrijven die hierdoor niet meer tot het materieel toepassingsgebied zouden behoren nog een jaar de tijd om hun verloningspolitiek te herbekijken.

Afschaffing belastingvoordeel langetermijnsparen

Ook informeerden we u al over de afschaffing van het belastingvoordeel voor langetermijnsparen.

Ondanks dat deze aanpassing nog werd goedgekeurd eind 2022 treedt de afschaffing pas in werking vanaf 1 januari 2024. Voor inkomstenjaar 2023 verandert er voorlopig dan ook niets.

Verhuur aan sociale huisvestingmaatschappij

Voortaan wordt uitdrukkelijk voorzien dat als u een woning verhuurt aan een erkende sociale huisvestingmaatschappij u wordt belast op basis van het kadastraal inkomen verhoogd met 40%. Als u aan een vennootschap verhuurt, wordt u in principe belast op de werkelijk ontvangen huur. Aangezien de sociale huisvestingmaatschappij op haar beurt zal onderverhuren aan privépersonen, werd beslist om hier meer duidelijkheid over te verschaffen.

Geen papieren vereenvoudigde aangifte meer

Indien u uw e-Box activeerde voor de correspondentie met de (fiscale) administratie zal u uw voorstel van vereenvoudigde aangifte voortaan enkel nog digitaal en niet langer op papier ontvangen.

Heractiveren diverse cheques en coronapremie

Vervallen of verloren maaltijdcheques, ecocheques en consumptiecheques kunnen worden geheractiveerd. Na de heractivatie bedraagt de nieuwe vervaltermijn drie maanden. De cheques kunnen wel enkel worden verlengd binnen drie maanden na de initiële vervaltermijn door dit aan te vragen bij de uitgever van de cheques. Hetzelfde geldt voor de coronapremie.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.