Deze 6 inkomsten moet je niet aangeven in jouw personenbelasting

Gepost op

Het is mogelijk om inkomsten niet aan te geven in de personenbelasting en er dus geen belastingen op te betalen. Meer nog, het is zelfs legaal. Het is echter belangrijk om op te merken dat het hier gaat om specifieke soorten inkomsten die aan bepaalde voorwaarden en maximale bedragen zijn gebonden. Hieronder vind je een overzicht: 

1. Flexi-jobs 

Het systeem van de flexi-jobs bestaat al sinds 2016 en werd over de jaren heen verder uitgebreid. Sinds dit jaar is de lijst van sectoren waarin je een flexi-job kan uitoefenen aangevuld met sport, bioscoopexploitatie, podiumkunsten, muziek en de zorg.  

Om een flexi-job uit te oefenen, moet je al minstens voor vier vijfde aan de slag zijn als werknemer in een andere job of gepensioneerd zijn. 

Inkomsten uit flexi-jobs zijn vrijgesteld van personenbelasting en sociale bijdragen in hoofde van de werknemer. De inkomsten moet je bijgevolg niet aangeven in jouw belastingaangifte. De werkgever betaalt wel nog werkgeversbijdragen, maar dit aan een verlaagd tarief van 25%.  

2. Maaltijdcheques 

Maaltijdcheques zijn een populair extralegaal voordeel voor werknemers in België. Op het bedrag van de maaltijdcheques worden geen belastingen of sociale bijdragen berekend. Dit echter op voorwaarde dat de werkgeversbijdrage per cheque maximaal 6,91 euro bedraagt en de minimale werknemersbijdrage 1,09 euro is.  

Naast maaltijdcheques geldt deze belastingvrijstelling ook voor ecocheques. 

3. Thuiswerkvergoeding 

Sinds de coronapandemie is thuiswerken wijdverspreid en bij sommige bedrijven zelfs de norm. Om de daarmee verbonden kosten te dekken, kunnen bedrijven een maandelijkse (kosten)vergoeding toekennen aan hun thuiswerkend personeel. Op deze vergoeding moeten geen belastingen en sociale bijdragen betaald worden. Er zijn echter voorwaarden: het thuiswerk moet structureel en regelmatig plaatsvinden. Dit betekent dat gemiddeld minstens één dag per week van thuis wordt gewerkt. Het maximale bedrag dat hiervoor mag worden toegekend bedraagt op heden 145,81 euro per maand. 

4. Meerwaarden op aandelen(fondsen) 

Indien je belegt en hierdoor meerwaarden realiseert, zijn deze mogelijk ook vrijgesteld van belastingen en moet u deze niet aangeven.  

Dit is het geval indien er sprake is van normaal beheer van privévermogen en het over meerwaarden op aandelen of meerwaarden op aandelenfondsen gaat.  

Voor obligaties is het iets ingewikkelder. Indien de uitgifteprijs van de obligatie lager is dan de terugbetalingsprijs, is op het verschil ook nog belasting verschuldigd. De reden hiervoor is dat dit als een verdoken interest wordt gezien. Hetzelfde geldt als je in kapitaliserende fondsen belegt die voor minstens 10% in obligaties beleggen.  

Indien je belegt via een Belgische bank, zal de bank meestal al de nodige belastingen inhouden. Toch merken wij dat hier geregeld fouten tegen worden gemaakt dus zelf een controle uitvoeren is geen overbodige luxe.  

Inkomsten zoals dividenden en interesten moet je in principe wel aangeven. Als je deze inkomsten int via een Belgische bank, zal de bank ook weer de nodige roerende voorheffing inhouden. In dat geval kan je voor dividenden via jouw aangifte mogelijk nog een deel van de roerende voorheffing recuperen. 

5. Winsten uit kansspelen 

Alle winsten uit kansspelen (bv. sportweddenschappen of Nationale Loterij) zijn ook belastingvrij. Indien de winsten kunnen worden aangemerkt als een beroepswerkzaamheid, loop je mogelijk nog wel steeds tegen belastingen aan.  

6. Kinderbijslag 

Hoewel het technisch gezien geen inkomsten zijn, is het vermeldenswaardig dat er geen belastingen of sociale bijdragen betaald moeten worden over maandelijkse kinderbijslag (groeipakket) en premies bij geboorte (kraamgeld) of adoptie van een kind. 

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.