De nieuwe pensioenbonus: wat betekent dit voor jou?

Gepost op

Als je blijft werken wanneer je toch reeds op pensioen kan, zal je een pensioenbonus opbouwen. Dat betekent dat je een hoger pensioen krijgt bovenop jouw normale rustpensioen. Hoe langer je verder werkt, hoe hoger de pensioenbonus.  

Voor 2015 bestond er reeds een pensioenbonus en nu wordt er opnieuw een gelijkaardig systeem ingevoerd om Belgen langer aan het werk te houden.  

Voorwaarden 

Zowel werknemers, zelfstandigen als ambtenaren komen in aanmerking voor de pensioenbonus. Ook indien je deeltijds zou werken kom je in aanmerking voor de nieuwe pensioenbonus. In dit geval wordt deze wel beperkt tot jouw arbeidsduur (bv. 80% of 50%).  

De opbouw van de pensioenbonus start wanneer je blijft verder werken na de datum waarop je ten vroegste op pensioen kan. Dit is ofwel de datum om met vervroegd pensioen te gaan mocht je hiervoor in aanmerking komen. Zo niet, is dit de wettelijke pensioendatum.  

Berekening 

De berekening gebeurt op dagbasis. Voor elke dag die je langer werkt, bouw je een bijkomende pensioenbonus op. Je kan per jaar wel maximaal ook één jaar aan pensioenbonus opbouwen. Dit is belangrijk voor personen die in verschillende stelsels werken (bv. werknemer en zelfstandige in bijberoep).  

Hoeveel de bonus exact bedraagt hangt af van jouw situatie. Een werknemer die voltijds werkt, kan rekenen op volgende bedragen.  

Bij een loopbaan van minstens 43 jaar

  • Eén jaar: €11.325 

  • Twee jaar: €22.650 

  • Drie jaar: €33.975 

Bedraagt jouw loopbaan minder dan 43 jaar, dan vallen de bedragen iets lager uit: 

  • Eén jaar: €3.775 

  • Twee jaar: €11.325 

  • Drie jaar: €22.650 

De pensioenbonus wordt beperkt tot drie jaar en wordt deze pro rata berekend. De opbouw stopt ook op het ogenblik dat je jouw rustpensioen opneemt. Mocht je reeds recht hebben op een hoog (aanvullend) pensioen, zou het kunnen dat jouw pensioenbonus wordt beperkt tot een bepaald plafond.  

De exacte bedragen waarop je recht hebt, wijken ook af van voormelde bedragen aangezien ze worden geïndexeerd. Je kan ook enkele voorbeelden bekijken op de website van de Federale Pensioendienst.  

Je zal ook een berekening van jouw pensioenbonus in MyPension kunnen terugvinden. Aangezien de wet nog maar recentelijk werd goedgekeurd, kan het echter nog even duren vooraleer dit effectief mogelijk is.  

Uitbetaling

Standaard ontvang je de pensioenbonus als een éénmalige uitbetaling na het ingaan van jouw rustpensioen. Je kan er echter ook voor opteren om de pensioenbonus maandelijks bovenop jouw rustpensioen te ontvangen.  

Op de pensioenbonus betaal je geen bedrijfsvoorheffing of sociale bijdragen. Bijgevolg zijn de bedragen die je ontvangt netto.  

Inwerkingtreding 

Iedereen die vanaf 1 januari 2025 met pensioen gaat kan recht hebben op de pensioenbonus. Ga je nog in 2024 met pensioen, zal je dus geen recht hebben op de pensioenbonus. Daarom kan het interessant zijn om jouw pensioen nog enkele maanden uit te stellen.  

Je kan al wel reeds een pensioenbonus beginnen opbouwen vanaf 1 juli 2024. Ga je met andere woorden op 1 januari 2025 met pensioen dan zal je gedurende zes maanden een pensioenbonus hebben opgebouwd.  

Belangrijk om mee te geven is nog dat je jouw pensioenbonus niet moet aanvragen. Deze wordt automatisch berekend samen met het gewone rustpensioen. Je zal hierbij de vraag krijgen of je een eenmalige of gespreide uitbetaling wenst.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.