Betaling erfbelasting: gebruik cultuurgoederen

Gepost op

Indien je wordt geconfronteerd met een overlijden heeft dit niet enkel gevolgen op emotioneel maar ook op fiscaal vlak. Zo zal je namelijk een aangifte nalatenschap moeten indienen op naam van de overledene en zal je erfbelasting moeten betalen.  

Het tarief van de erfbelasting hangt af van onder meer jouw verwantschap met de overledene en het bedrag dat je ontvangt. Die zaken vallen verder buiten het bestek van dit artikel. Als ondernemer is het wel belangrijk om weten dat er voor familiale vennootschappen gunsttarieven bestaan.  

Na de indiening van de aangifte nalatenschap zal je een afrekening krijgen met de te betalen erfbelasting. In de meeste gevallen wordt deze met liquide middelen betaald. Wat velen echter niet weten is dat je ook de mogelijkheid hebt om te betalen met cultuurgoederen. Reeds langere tijd was het mogelijk om te betalen met kunstwerken, maar sinds 1 juli 2023 werd de regeling uitgebreid. Sindsdien is het ook mogelijk om andere cultuurgoederen (bv. juwelen of wetenschappelijke objecten) als betaling te geven aan de Vlaamse overheid.  

Op deze manier wenst de Vlaamse Overheid meer cultuurgoederen in handen te krijgen en vermijden dat deze eventueel ontoegankelijk worden voor het brede publiek of in het buitenland belanden. Om de betaling met cultuurgoederen aan te moedigen krijg je een korting van 20% op de verschuldigde erfbelasting. Dit gebeurt doordat de marktwaarde van de cultuurgoederen voor 120% in aanmerking wordt genomen. Mocht de waarde van de ingeleverde stukken uiteindelijk meer bedragen dan de verschuldigde belasting, kan een terugbetaling worden bekomen.  

Om in aanmerking te komen moeten de cultuurgoederen wel vooraf worden (goed)gekeurd door de Topstukkenraad. Hiervoor kan je reeds voorafgaand aan een overlijden een aanvraag indienen of ook nog gewoon na het overlijden.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.