Belastingvoordeel langetermijnsparen op de schop vanaf 1 januari 2024

Gepost op

De Minister van Financiën, Vincent Van Peteghem, werkt al langer aan een belastinghervorming van de personenbelasting. De grote lijnen van deze aangekondigde fiscale hervorming kon je reeds lezen in een voorgaand artikel.

In afwachting van de fiscale hervorming worden hier en daar al enkele ingrepen gedaan om bepaalde fiscale maatregelen bij te schaven of af te schaffen. Zo werd onder meer de beperking van de gunstregeling voor auteursrechten vanaf 2023 aangekondigd. Dezelfde Programmawet omvat daarnaast ook nog een aanpassing van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen.

Huidige belastingvoordeel langetermijnsparen

Vandaag bestaat er een federaal belastingvoordeel voor langetermijnsparen.

Je komt hiervoor in aanmerking door stortingen te doen voor een levensverzekeringscontract of via de kapitaalaflossingen voor jouw tweede woning.

Het maximumbedrag dat in aanmerking komt is afhankelijk van jouw inkomen, maar wordt sowieso maximaal beperkt tot €2.350 (inkomstenjaar 2022).

Het belastingvoordeel is gelijk aan 30% van voormelde bedrag. Bijgevolg bedraagt het maximale fiscale voordeel €705 (inkomstenjaar 2022).

Beperking toepassingsgebied langetermijnsparen vanaf 1 januari 2024

Vanaf 1 januari 2024 is het de bedoeling om het toepassingsgebied van het fiscale voordeel echter te beperken. Leningen die vanaf die datum worden aangegaan zullen niet langer in aanmerking komen voor het fiscale voordeel voor langetermijnsparen. Hetzelfde geldt voor levensverzekeringscontracten die dienen als waarborg van dergelijke lening (de zogenaamde schuldsaldoverzekeringen).

Bijgevolg worden alle fiscale voordelen inzake het langetermijnsparen die direct of indirect betrekking hebben op het verkrijgen van vastgoed afgeschaft. Het fiscaal voordeel blijft wel bestaan voor stortingen in het kader van ‘gewone’ levensverzekeringen (Tak 21 en Tak 23).

Overgangsmaatregelen belastingvoordeel langetermijnsparen

Zoals steeds gaat de aanpassing van de regeling ook gepaard met enkele overgangsmaatregelen.

Ten eerste eerbiedigt de aanpassing het fiscale voordeel voor lopende leningen. Dit betekent dat als je op vandaag van het fiscale voordeel voor langetermijnsparen geniet ingevolge een lening of schuldsaldoverzekering, dit ook zo blijft tot het einde van de looptijd. Het is echter niet toegestaan dat je de looptijd gaat verlengen. Dit kan wel, maar fiscaal gezien zal dit geen impact hebben. Het voordeel zal nog steeds beperkt worden tot de oorspronkelijke looptijd.

De nieuwe beperking geldt ook pas vanaf 1 januari 2024. Tot die datum kan je dus nog bijkomend in vastgoed financieren via de afsluiting van een lening met behoud van het hieraan gekoppelde fiscale voordeel voor langetermijnsparen.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.