Ac|s verwelkomt collega's terug meer op kantoor

Gepost op

Werkgevers hebben dankzij de coronapandemie hun visie op thuiswerk aangepast. Hybride werken werd het nieuwe normaal en organisaties zoeken vlijtig naar een goed evenwicht tussen kantoor- en telewerk. Niettegenstaande de coronacrisis de voordelen van hybride werken blootlegde, toonde het verplicht afstandswerken ook zijn impact op ons werkgeluk. Medewerkers werken misschien wel zelfstandiger, hun persoonlijke groei en sociale contacten schieten er bij in. En willen nu net deze sleutelfactoren het werkgeluk van medewerkers voor een groot deel bepalen.

Werknemers die deel uitmaken van een hecht team en een hoge collegialiteit en verbondenheid ervaren, voelen zich goed in hun vel en presteren doorgaans beter. Dit vertaalt zich niet enkel in de uitvoering van hun dagdagelijks takenpakket, maar toont zich ook in hun pro-activiteit, leergierigheid en loyaliteit ten opzichte van hun werkgever. Telewerk als norm zet deze diepere verbinding binnen teams onder druk. Zeker de ‘socialere beestjes’ zullen dit als een groot gemis ervaren. Maar ook voor nieuwe medewerkers zal dit gebrek aan fysiek en informeel contact tussen collega’s het onboardingsproces beïnvloeden of vertragen.

Een gezonde mix vinden tussen de voordelen van zowel kantoor- als thuiswerk, is de boodschap. Maar eerst: opnieuw connecteren. Met de collega’s, het team en de bedrijfscultuur.

Binnen Ac|s hechten we veel waarde aan groepsdynamiek. Een goede sfeer en een hecht team werkt motiverend, verhoogt de werknemerstevredenheid en dat toont zich in de dagdagelijkse (samen)werking. Nu een teambuilding weer bij de mogelijkheden hoort, lieten we deze kans niet onbenut. Tijdens een gezellige barbecue werd de Ac|s-sfeer aangewakkerd. Terwijl onze collega’s werden verwend met lekkers, kon er (opnieuw) geconnecteerd worden. De teamspirit was voelbaar, het verbinden hoorbaar en de glimlachen zichtbaar!

We kijken terug op een heerlijke zomerse avond en kijken alvast uit naar onze familiedag in september!

Teambbq acs

HR-TIP: Initieer informele contactmomenten

Het ABC van werkgeluk volgens de zelfdeterminatietheorie van Deci en Ryan stelt dat de intrinsieke motivatie van werknemers afhankelijk is van de vervulling van drie basisbehoeften:

  • Autonomie (zelfstandigheid, keuzemogelijkheden)
  • Betrokkenheid (positieve werkrelaties, sterk en hecht team, goede sfeer)
  • Competentie (zelfontwikkeling, talenten kunnen benutten)

Tijdens de periode van verplicht telewerk stond vooral deze tweede pijler sterk onder druk. Organiseer daarom informele contactmomenten voor werknemers en wakker de sociale cohesie en betrokkenheid binnen de onderneming opnieuw aan.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.