Aanvullend pensioen: wat staat er op jouw fiche?

Gepost op

Minstens eenmaal per jaar krijg je een overzicht van de stand van jouw groepsverzekering. Meestal ontvang je de stand per 1 januari in de eerste maanden van het jaar. Ook online kan je de nodige overzichten terugvinden.  

Lees ook: Personenbelasting aanslagjaar 2023: indieningstermijn vervroegd

Een aanvullend pensioen: wat is dat ook alweer?  

Vanaf jouw pensionering ontvang je van de overheid maandelijks een wettelijk pensioen. Omdat dit pensioen echter vaak niet volstaat, bieden veel werkgevers een aanvullend pensioen aan als deel van de verloning van hun werknemers. Dit betekent dat zij maandelijks een bedrag voor jou storten in een groepsverzekering en dat het kapitaal van deze groepsverzekering wordt uitgekeerd wanneer je met pensioen gaat. Als je dat wenst kan je zelf bijkomend een deel van jouw loon in de groepsverzekering laten storten.  

Zelfstandigen maken vaak gebruik van een individuele pensioentoezegging of een vrij aanvullend pensioen voor zelfstandigen. De exacte uitwerking hiervan is anders gelet op de specificiteit van hun statuut, maar ook dit is een manier om bijkomend pensioenkapitaal op te bouwen via de zogenaamde tweede pensioenpijler.  

De fiche van uw aanvullend pensioen 

Op jouw fiche staan drie bedragen die de meeste mensen zullen interesseren.  

Ten eerste is er de pensioenreserve of verworven reserve. Dit is het opgespaarde bedrag op de datum waarvoor de fiche werd opgemaakt, zoals al vermeld meestal 1 januari van het jaar.  

Daarnaast wordt ook de verwachte pensioenreserve opgenomen. Dit is het bedrag dat je mag verwachten aan het einde van het contract onder de huidige voorwaarden. Dit betreft voornamelijk de omvang van de maandelijkse stortingen. Mochten jouw periodieke stortingen toenemen (of net afnemen), dan zal het uiteindelijk bedrag uiteraard afwijken van deze inschatting.  

Tot slot wordt meestal ook nog een bedrag over overlijdensdekking vermeld. Dit maakt niet noodzakelijk deel uit van de groepsverzekering, maar het merendeel van de verzekeringen voorziet wel in dergelijke dekking. Dit houdt in dat als je overlijdt voor de einddatum van de groepsverzekering, jouw erfgenamen alsnog een bepaald bedrag uitgekeerd krijgen.

Lees ook: Cryptomunten en belastingen: rulingdienst laat van zich horen 

Aanvullend pensioen: wat houd ik er netto van over?  

De bedragen die je op de fiche van jouw aanvullend pensioen ziet vermeld staan zijn – helaas – brutobedragen. Dit betekent dat hier eerst nog sociale bijdragen en belastingen worden afgehouden. Voor de sociale bijdragen moet je rekening houden met een inhouding van 5,5%. Op het saldo is dan nog inkomstenbelasting verschuldigd. De tarieven hiervan zijn afhankelijk van het ogenblik van jouw pensionering, maar bedraagt in de meeste gevallen 10% of 16,5% (plus gemeentebelastingen).   

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.