Aangifteverplichting vastgoed: vermijd een boete van €3.000

Gepost op

Als je eigenaar bent van een onroerend goed, moet je bepaalde gebeurtenissen spontaan melden aan ‘het Kadaster’. Er zijn diverse situaties waarin je dergelijke melding moet doen.  

Wanneer aangifte doen?  

Ten eerste is dit het geval wanneer je een gebouw voor het eerst in gebruik neemt. Dit is het bijvoorbeeld het geval na de oprichting van een volledig nieuw gebouw of na de afbraak en heropbouw.  

Hetzelfde geldt indien er (ingrijpende) verbouwingen worden gedaan aan een bestaand gebouw of wanneer belangrijke wijzigingen worden doorgevoerd aan een onbebouwd onroerend goed (bv. wijziging exploitatie).  

Bij professioneel vastgoed geldt eenzelfde verplichting indien materieel of outillage (bv. machines) in gebruik wordt genomen of buiten gebruik wordt gesteld.   

Voormelde verplichting geldt overigens niet enkel voor (volle) eigenaars, maar ook voor vruchtgebruikers, erfpachters, opstalhouders of bezitters.  

Voor welke onroerende goederen?  

Traditioneel bestond voormelde verplichting enkel voor Belgische onroerende goederen. Sinds 2021 bestaat echter een gelijkaardige verplichting voor vastgoed in het buitenland. De reden hiervoor is dat sindsdien ook een kadastraal inkomen wordt toegekend aan buitenlandse onroerende goederen om deze overeenkomstig te belasten in de aangifte personenbelasting.  

Voor buitenlandse onroerende goederen moet daarnaast de verwerving of vervreemding worden gemeld. De reden hiervoor is namelijk dat ‘het Kadaster’ hier niet automatisch van op de hoogte wordt gesteld, wat wel het geval is bij Belgische onroerende goederen.  

Termijn 

De verplichte aangifte moet gebeuren binnen een termijn van dertig dagen na de betrokken gebeurtenis.  

Voor de verwerving of vervreemding van een buitenlands onroerend goed geldt echter een verlengde termijn van vier maanden.  

Boetes 

Voldoe je niet aan voormelde aangifteverplichting dan riskeer je een boete. Het exacte bedrag van de boete hangt af van het kadastraal inkomen van het onroerend goed. De boete kan echter oplopen tot wel €3.000. Het is dus toch wel de moeite om te verzekeren dat je de aangifte tijdig in orde brengt om een onnodige boete te vermijden.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.