6% btw voor toegang tot sportinrichtingen: wat je moet onthouden?

Gepost op

Als je diensten of goederen ontvangt, betaal je in ruil hiervoor een prijs. Deze prijs is niet louter het bedrag dat de verkoper ontvangt, maar omvat tevens belasting op de toegevoegde waarde of btw. Deze btw moet worden overgemaakt aan de Belgische schatkist en levert vanuit dat perspectief geen meerwaarde aan de koper of verkoper. Daarom zou je kunnen stellen dat des te lager het btw-tarief is, des te beter.

Het btw-tarief is afhankelijk van het soort goederen of diensten dat wordt aangeboden. Het standaardtarief bedraagt 21% maar in bepaalde gevallen zijn verlaagde tarieven of vrijstellingen van toepassing.

Verlaagde btw-tarief voor sportinrichtingen

Dit is onder meer het geval wanneer het gaat over de toegang tot sportinrichtingen (bv. fitnesscentra). Hiervoor geldt - onder voorwaarden - een verlaagd tarief van 6% in plaats van 21%. In het verleden hield de btw-administratie er echter een restrictieve interpretatie van deze regeling op na waardoor deze in de praktijk niet vaak kon worden toegepast.

Het verlaagd tarief was enkel van toepassing als er op geen enkele manier in begeleiding werd voorzien na de initiële opstart. Dat betekende dat wanneer verdere persoonlijke begeleiding en/of groepslessen waren inbegrepen in de prijs, het verlaagde tarief van 6% niet van toepassing was. Bijgevolg moest 21% btw worden aangerekend.

Tussenkomst Hof van Justitie en herziening administratief standpunt

In het kader van deze regeling werd een vraag voorgelegd aan het Hof van Justitie. Zij is het niet eens met deze strikte interpretatie die de Belgische administratie eropna hield. Als gevolg hiervan heeft de Belgische administratie beslist om haar standpunt te herzien.

Het tarief van 6% is dan ook van toepassing indien het toegangsgeld toegang geeft tot de sportfaciliteiten zonder dat er voorzien wordt in verdere begeleiding.

Het verlaagd tarief kan voortaan ook van toepassing zijn als er wordt voorzien in verdere individuele begeleiding of groepslessen (fysiek of virtueel). Hier zijn wel bijkomende voorwaarden aan gekoppeld.

Ten eerste moeten de begeleiding en/of de groepslessen plaatsvinden in de sportinrichting. Daarnaast moet de klant ook toegang hebben tot de sportinrichting buiten de tijdstippen van de begeleiding/groepslessen om deze zodoende zelfstandig te gebruiken. Samengevat moet de toegang tot de sportinrichting dan ook de hoofdzaak zijn van de prestatie die wordt geleverd. Dit zal op een feitelijke basis worden beoordeeld.

Wat betekent dit praktisch?

Vanuit praktisch oogpunt betekent dit onder meer het volgende: wanneer in de abonnementsprijs van fitnesscentra ook persoonlijke begeleiding of groepslessen zitten vervat, kan het tarief van 6% worden toegepast als je ook buiten deze begeleide uren toegang hebt tot het fitnesscentrum.

Als je een abonnement of beurtenkaart specifiek voor bijvoorbeeld spinninglessen koopt, dan zal het normale tarief van 21% van toepassing zijn. Hetzelfde geldt als je bijvoorbeeld enkel sport samen met een personal trainer. Eenzelfde situatie doet zich voor bij tennis- of zwemlessen waarbij je enkel tijdens de lesuren toegang heeft tot de sportfaciliteiten.

Voor de volledigheid geven we graag mee dat bovenstaande btw-regels deze zijn die van toepassing zijn indien een winstoogmerk wordt nagestreefd. Sportinrichtingen die zonder winstoogmerk worden uitgebaat komen in principe altijd in aanmerking voor een btw-vrijstelling.

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.