2023: het startschot voor de nieuwe autofiscaliteit

Gepost op

Vandaag is de bedrijfswagen nog steeds erg populair in het loonpakket van Belgische werknemers. Het is dan ook niet verwonderlijk dat de regering de bedrijfswagens wil gebruiken als instrument om de klimaatdoelstellingen te halen. Bedrijven zijn over het algemeen kapitaalkrachtiger om te investeren in groene – meestal elektrische – wagens. De overheid zet er dan ook op in om het bedrijfswagenpark te vergroenen via de fiscale regelgeving.  

Via bovenstaande link kan je een algemeen overzicht terugvinden van de graduele inwerkingtreding van de wijzigingen aan de wagenfiscaliteit. We gaan hier graag dieper in op de regelgeving die in 2023 effectief in werking treedt.   

Voertuigen aangeschaft voor 1 juli 2023 

De kosten van een wagen met verbrandingsmotor (diesel, LPG, CNG of benzine) die voor 1 juli 2023 worden aanschaft, blijven onbeperkt in de tijd aftrekbaar op basis van de zogenaamde gramformule. 

De gramformule houdt zowel rekening met de CO2-uitstoot van een wagen als het brandstoftype. Het aftrekbaar tarief wordt als volgt berekend: 120% - (0,5 x brandstofcoëfficiënt x CO2/km). 

De CO2-uitstoot is afhankelijk van jouw wagen. De brandstofcoëfficiënt verschilt naargelang het type wagen en bedraagt: 

  • 1 voor dieselwagens 

  • 0,95 voor benzinewagens 

  • 0,90 voor auto’s op aardgas < 12 fiscale PK. 

Voor een elektrische wagen geldt bovenstaande formule niet aangezien deze geen CO2 uitstoten. Elektrische wagens zijn voor 100% aftrekbaar.  

Voertuigen aangeschaft vanaf 1 juli 2023 (tot 31 december 2025) 

Voor personenwagens op fossiele brandstof die tussen 1 juli 2023 en 31 december 2025 worden aangeschaft, geldt een overgangsregeling. De aftrekbaarheid van de kosten volgens de gramformule wordt vanaf 2025 geleidelijk afgetopt tot 75% in 2025, 50% in 2026, 25% in 2027 en 0% vanaf 2028. 

Voor fiscaal gunstige ‘echte’ hybrides wordt de aftrekbaarheid van brandstofkosten sinds 1 januari 2023 trapsgewijs afgebouwd, brandstofkosten zijn sinds dan nog slechts voor 50% aftrekbaar tot 31 december 2026. Voor 2027 wordt de aftrek beperkt tot 25%, en vanaf 2028 is de aftrek van die brandstofkosten ook 0%. De aftrek van zowel brandstof- als andere autokosten zal tegen 2028 0% zijn. 

Ook hier geldt nog dat elektrische wagens voor de volle 100% aftrekbaar blijven.  

Als je toch nog wil investeren in een wagen met verbrandingsmotor of in een hybride wagen, doe je dit best nog voor 1 juli 2023. Het volstaat dat de bestelling voor die datum werd geplaatst. De wagen effectief voor die datum geleverd krijgen zal hoogstwaarschijnlijk geen sinecure zijn met de nog steeds oplopende wachttijden. Gelukkig is dus geen belemmering voor jouw fiscale aftrek.  

Meer informatie 

Naast de aftrek van de wagen zelf, is het uiteraard ook goed te weten of je de elektriciteitskosten voor de elektrische wagen kan terugbetalen aan jouw werknemer.  

Indien je meer informatie wenst over de wijzigende wagenfiscaliteit en alles wat daarbij hoort, kan je uiteraard steeds contact opnemen met jouw dossierbeheerder.  

Blijf up to date!

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief en ontvang maandelijks de belangrijkste updates!

Bij inschrijving gaat u akkoord met de privacyverklaring.