Tools & kerncijfers

Zelf berekenen wat het voordeel alle aard is voor het privégebruik van je bedrijfswagen?
Of het voordeel alle aard van de terbeschikkingstelling van je woning of het privégebruik van je laptop?
En hoe zit het met forfaits voor verwarming en elektriciteit?

Ontdek er alles over en ga zelf aan de slag met de berekeningen. 

Een overzicht: 

 1. Voordeel alle aard - bedrijfswagens
 2. Gratis terbeschikkingstelling van woning
 3. Lening
 4. Revalorisatiecoëfficient
 5. Indexatiecoëfficient
 6. Forfaits voor gratis verwarming en elektriciteit
 7. Voordeel alle aard privégebruik van een PC of laptop

Inkomstenjaar 2024

Je voordeel alle aard berekenen voor een bedrijfswagen met dieselmotor doe je zo:

Cataloguswaarde x (5,5 + 0.1 x (CO2-uitstoot - 65)) /100 x 6/7 

Je voordeel alle aard berekenen voor je bedrijfswagen met benzinemotor, LPG-of aardgasmotor doe je zo:

Cataloguswaarde x (5,5 + 0.1 x (CO2-uitstoot - 78)) /100 x 6/7 

Je voordeel alle aard berekenen voor je (volledig) elektrische bedrijfswagen:

Cataloguswaarde x 4/100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: €1.600

Inkomstenjaar 2023

Sinds januari 2023 verandert er heel wat op vlak van bedrijfswagens, de aftrekbaarheid voor de wergever en het voordeel alle aard voor de werknemers. Ook zien we een verschil in voordeel alle aard voor het privégebruik van wagens bij dieselmotoren in vergelijking met bezinemotoren of wagens op LPG en aardgas. 

De aftrekbaarheid van de fossiele brandstofkosten bedragen maximaal 50%. Maar hoe zit het nu met het voordeel alle aard van je bedrijfswagen? 

Je voordeel alle aard berekenen voor een bedrijfswagen met dieselmotor doe je zo:

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 67) /100 x 6/7

Je voordeel alle aard berekenen voor je bedrijfswagen met benzinemotor, LPG-of aardgasmotor doe je zo:

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 82) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.540 EUR (aj. 2024)

Inkomstenjaar 2022

Rijd je met een bedrijfswagen die aangekocht is in 2022, of waarvan het leasecontract is ingegaan in 2022? Dan gelden er andere regels voor het berekenen van het voordeel alle aard voor privégebruik van deze wagen. Ook zit er nog steeds een verschil tussen een diesel-en een bezinemotor. Daarnaast zijn ook elektrische wagens de laatste jaren meer in opmars. 

In 2022 zien we vooral een wijziging in referentie uitstoot en in de indexatiecoëfficient voor de solidariteitsbijdrage. Bereken hieronder je voordeel alle aard.

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 75) /100 x 6/7

VAA = Cataloguswaarde x (5,5 +0.1 x (CO2-uitstoot - 91) /100 x 6/7

Minimum voordeel op jaarbasis: 1.400 EUR (aj. 2023)

Als werkgever kan je een woning kosteloos terbeschikking stellen aan een werknemer of aan een bestuurder van de ondernemer. Hieraan is voordeel alle aard verbonden voor de gebruiker van de woning. Dit voordeel alle aard neemt toe wanneer ook zaken als meubilair, verwarming en elektriciteit door de werkgever gedragen worden. 

Bereken hieronder het voordeel alle aard voor de gratis terbeschikkingstelling van een woning:

 • Gemeubileerde woning: KI x 2,1763  x 100/60 x 5/3 x 2 

 • Andere woning: KI x 2,1763  x 100/60 x 2 

 • Gemeubileerde woning: KI x 2,0915 x 100/60 x 5/3 x 2
 • Andere woning: KI x 2,0915 x 100/60 x 2
 • Gemeubileerde woning: KI x 1,9084 x 100/60 x 5/3 x 2
 • Andere woning: KI x 1,9084 x 100/60 x 2

Lening

Het VAA is gelijk aan het verschil tussen de referentierentevoet en de effectief aangerekende rente.

De percentages worden begin 2025 bekendgemaakt.

 • Hypothecaire lening: 3,14% per jaar 

 • Niet-hypothecaire lening met vaste looptijd ter financiering van een wagen: 0,25% per maand 

 • Niet-hypothecaire lening met vaste looptijd - andere: 0,49% per maand 

 • Niet-hypothecaire lening zonder vaste looptijd (bv. Rekening-courant): 5,43% per jaar 

 • Hypothecaire lening: 1,77% per jaar 

 • Niet-hypothecaire lening met vaste looptijd ter financiering van een wagen: 0,06% per maand 

 • Niet-hypothecaire lening met vaste looptijd - andere: 0,12% per maand 

 • Niet-hypothecaire lening zonder vaste looptijd (bv. Rekening-courant): 7,14% per jaar 

Revalorisatiecoëfficient

Revalorisatiecoëfficient: 5,46

Revalorisatiecoëfficient: 5,37

Indexatiecoëfficient

Indexatiecoëfficient: 2,1763

Indexatiecoëfficient: 2,0915